Dự thảo 06 Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng

Ngày đăng: 11:56 28-12-2021 | 1563 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí, công nghiệp khí.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi, thay thế quy định về thiết kế, vận hành, an toàn kỹ thuật của 06 TCVN: Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế hệ thống trên bờ, Thiết kế và thử nghiệm cần xuất/nhập, Quy trình giao/nhận sản phẩm; Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển; Hệ thống nhiên liệu trên xe; Hệ thống phân phối và đo lường khí thiên nhiên hóa lỏng cho phương tiện giao thông đường bộ (xe tải và xe khách).

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

    Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) trong lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng(sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, thay thế quy định về thiết kế, vận hành, an toàn kỹ thuật của 06 TCVN: Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế hệ thống trên bờ, Thiết kế và thử nghiệm cần xuất/nhập, Quy trình giao/nhận sản phẩm; Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển; Hệ thống nhiên liệu trên xe; Hệ thống phân phối và đo lường khí thiên nhiên hóa lỏng cho phương tiện giao thông đường bộ (xe tải và xe khách). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí, công nghiệp khí.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/01/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo 06 Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1563 lượt xem

Dự thảo TCVN 8611-2021

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1563 lượt xem

Dự thảo TCVN 8612-2021

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1563 lượt xem

Dự thảo TCVN 8613-2021

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1563 lượt xem

Dự thảo TCVN 8616-2021

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1563 lượt xem

Dự thảo TCVN 8617-2021

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1563 lượt xem

Dự thảo TCVN 8618-2021

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1563 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1563 lượt xem

Phiếu tham gia ý kiến dự thảo

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1563 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Tiêu chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 3 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com