Theo dõi (1)

Dự án Luật thuế tài sản

Ngày đăng: 10:49 24-04-2018 | 4973 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sở hữu tài sản giá trị lớn (bất động sản, phương tiện vận tải,...),

Phạm vi điều chỉnh

Đối tượng chịu thuế, nguyên tắc miễn, giảm thuế, mức thuế suất, đăng ký, khai, tính và nộp thuế tài sản

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết dự thảo.

Phiên bản 1

Báo cáo đánh giá tác động Luật Thuế tài sản

Ngày nhập

10/05/2018

Đã xem

4973 lượt xem

Báo cáo tổng kết Luật Thuế tài sản

Ngày nhập

10/05/2018

Đã xem

4973 lượt xem

Dự án Luật Thuế tài sản

Ngày nhập

10/05/2018

Đã xem

4973 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com