Theo dõi (1)

Đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh

Ngày đăng: 16:41 06-09-2023 | 1453 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp thực phẩm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đưa ra chính sách bắt buộc sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng nguy cơ có dịch; chính sách dinh dưỡng trong phòng bệnh (bổ sung vi chất vào thực phẩm, cung cấp thông tin về giá trị dinh dưỡng của sản phẩm thực phẩm); kiểm soát các hàng hoá, dịch vụ có liên quan đến yếu tố nguy cơ gây rối loạn tâm thần; lập hồ sơ sức khoẻ cho toàn dân… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp thực phẩm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/9/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

11/09/2023

Đã xem

1453 lượt xem

Đề cương Luật Phòng bệnh

Ngày nhập

11/09/2023

Đã xem

1453 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật

Ngày nhập

11/09/2023

Đã xem

1453 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

11/09/2023

Đã xem

1453 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

11/09/2023

Đã xem

1453 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com