Theo dõi (149)

Đề nghị cung cấp các thông tin về những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Đất đai 2013

Ngày đăng: 09:09 05-01-2022 | 3570 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Luật Đất đai năm 2013 là đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật về kinh doanh, tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp. Sau hơn 07 năm triển khai thi hành, bên cạnh những điểm tích cực rất đáng ghi nhận, Luật Đất đai 2013 cũng dần phát sinh nhiều vấn đề vướng mắc, bất cập, cản trở môi trường đầu tư kinh doanh và đặt ra yêu cầu phải sửa đổi.

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Để đảm bảo các chính sách trong Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cung cấp các thông tin về những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Đất đai 2013, đồng thời đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

VCCI rất mong nhận được ý kiến của Quý Đơn vị trước ngày 21/01/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo[1]. Những thông tin hữu ích từ Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách các góc nhìn từ thực tế, góp phần xây dựng Dự án Luật Đất đai khả thi, hợp lý và minh bạch.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

[1] Các thông tin vui lòng gửi tới địa chỉ:

Ban Pháp chế, VCCI

Số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: 024.6683.6545/024.35770632

Email: xdphapluat@vcci.com.vn; xdphapluat.vcci@gmail.com

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến vướng mắc về Luật Đất đai 2013

Ngày nhập

05/01/2022

Đã xem

3570 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1038 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com