Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 270/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện

Ngày đăng: 09:22 24-09-2021 | 1565 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp khai thác tài nguyên nước; các doanh ngiệp xử lý chất thải, thực hiện dịch vụ xử lý chất thải,

Phạm vi điều chỉnh

mức phí thẩm định đối với đề án thăm dò nước, đánh giá trữ lượng nước dưới đất, hiện trạng khai thác nước, đề án khai thác nước mặt, nước biển; Biểu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường với dự án nhóm I và nhóm II, dự án xử lý chất thải nguy hại, nhập khẩu phế liệu

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo (i) Thông tư thay thế Thông tư số 270/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện; (ii) Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo điều chỉnh mức phí thẩm định đối với đề án thăm dò nước, đánh giá trữ lượng nước dưới đất, hiện trạng khai thác nước, đề án khai thác nước mặt, nước biển; Biểu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường với dự án nhóm I và nhóm II, dự án xử lý chất thải nguy hại, nhập khẩu phế liệu…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khai thác tài nguyên nước; các doanh ngiệp xử lý chất thải, thực hiện dịch vụ xử lý chất thải.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/10/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến các DTTT về thu phí trong lĩnh vực môi trường

Ngày nhập

27/09/2021

Đã xem

1565 lượt xem

Dự thảo Thông tư về thu phí cấp giấy phép thẩm định môi trường

Ngày nhập

27/09/2021

Đã xem

1565 lượt xem

Dự thảo Thông tư về thu phí liên quan đến khai thác tài nguyên nước

Ngày nhập

27/09/2021

Đã xem

1565 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com