Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Ngày đăng: 15:50 02-05-2024 | 452 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội 

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng 02 Dự thảo (i) Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; (ii) Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo quy định về quy trình kỹ thuậtđịnh mức kinh tế – kỹ thuật với các hoạt động: thu gom rác thải bằng cách thủ công và cơ giới; vận chuyển đến điểm tập kết, trạm phân loại tái chế, trạm trung chuyển, cơ sở xử lý; vận hành các trạm; xử lý rác thải theo các phương pháp khác nhau; vệ sinh điểm tập kết. Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/5/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật

Ngày nhập

02/05/2024

Đã xem

452 lượt xem

Tờ trình Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật

Ngày nhập

02/05/2024

Đã xem

452 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật

Ngày nhập

02/05/2024

Đã xem

452 lượt xem

Tờ trình Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật

Ngày nhập

02/05/2024

Đã xem

452 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

02/05/2024

Đã xem

452 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com