Theo dõi (1)

02 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy dùng trong nông nghiệp

Ngày đăng: 17:44 30-11-2023 | 153 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng 02 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với (i) máy gặt đập liên hợp; (ii) máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông, lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: yêu cầu kỹ thuật đối với các bộ phận của máy; yêu cầu về quản lý (phương thức đánh giá sự phù hợp, công bố hợp quy, ghi nhãn, phương pháp kiểm tra thử nghiệm và lấy mẫu); trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức chứng nhận hợp quy. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh các loại máy nêu trên và các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/12/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Quy chuẩn máy cắt cỏ

Ngày nhập

30/11/2023

Đã xem

153 lượt xem

Thuyết minh Quy chuẩn máy cắt cỏ

Ngày nhập

30/11/2023

Đã xem

153 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn máy gặt đập

Ngày nhập

30/11/2023

Đã xem

153 lượt xem

Thuyết minh Quy chuẩn máy gặt đập

Ngày nhập

30/11/2023

Đã xem

153 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

30/11/2023

Đã xem

153 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com