CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 2016

Thứ Năm 10:45 28-09-2017

CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 2016

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Kiến nghị đối với Điều 292 Bộ luật hình sự năm 2015
  • Rà soát Bộ luật hình sự 2015
  • Góp ý Dự án luậtsửa đổi, bổ sung phụ lục 4 luật đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

ĐIỂM TIN

  • Danh mục 157 dự thảo VBQppl mà VCCi đã có ý kiến chính thức bằng công văn
  • Danh mục các dự thảo VBQppl mà VCCi tham gia soạn thảo/ biên tập, thẩm định/ thẩm tra

TOP TEN REGULATIONS

  • Một số thông tin tổng quan