CHUYÊN ĐỀ: “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 04 – 06/2021)

Thứ Hai 16:12 12-07-2021

CHUYÊN ĐỀ “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT”

Số tháng 04 – 06/2021

1. Thông tin nổi bật:

  • Trong Quý II/2021, VCCI đã có văn bản góp ý đối với 33 Dự thảo do 12 Bộ chủ trì soạn thảo. Các ý kiến góp ý của VCCI tập trung chủ yếu đánh giá các văn bản pháp luật dựa trên các tiêu chí rà soát sau: tính minh bạch, tính hợp lý, tính thống nhất. Đây là các tiêu chí đã được thống nhất từ trước.
  • Cũng trong 03 tháng Quý II, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thay vì tổ chức Hội thảo trực tiếp, VCCI đã tổ chức hội thảo trên các nền tảng trực tuyến. 03 Hội thảo đã được tổ chức trong Quý II bao gồm:
  • Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất;
  • Hội thảo “Chất lượng của Thông tư và Công văn – Góc nhìn từ doanh nghiệp”
  • Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển

2. Đánh giá phản hồi

Thực hiện đánh giá đối với 09 văn bản đã ban hành trong Quý II/2021 (04 Nghị định và 05 Thông tư) mà VCCI đã có văn bản góp ý. 

Trân trọng./.