CHUYÊN ĐỀ “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 01 – 3/2021)

Thứ Tư 15:40 14-04-2021

CHUYÊN ĐỀ “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 01 – 3/2021)

Thông tin nổi bật: 

Điểm tin:

  • Trong 03 tháng đầu năm 2021, VCCI đã có ý kiến góp ý đối với 18 văn bản do 08 Bộ chủ trì soạn thảo. 
  • Ngoài ra, VCCI đã tổ chức 03 Hội thảo: 
  1. Hội thảo công bố báo cáo: “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam năm 2020”
  2. Hội thảo Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
  3. Hội thảo Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý thuế

Đánh giá phản hồi:

  • Thực hiện đánh giá đối với 06 văn bản đã ban hành trong Quý I/2021 (bao gồm: 03 Nghị định và 03 Thông tư) VCCI đã có ý kiến góp ý. 

Trân trọng./.