Vướng mắc về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Thứ Sáu 11:24 20-03-2020

         Bộ Tài chính nhận được công văn số 1628/VPCP-ĐMDN ngày 03/3/2020 của Văn phòng chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý IV năm 2019 nêu tại công văn số 0058/PTM-VP ngày 14/1/2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong đó có nội dung phản ánh kiến nghị của tập thể doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng đề nghị chưa điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu phốt pho vàng trong giai đoạn hiện nay. Bộ Tài chính có ý kiến đối với vướng mắc này như sau:

         Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh thuế xuất khẩu mặt hàng phốt pho vàng (mã hàng 2804.70.00.10) từ 5% lên 10% và tiến hành lấy ý kiến góp ý của các đối tượng tác động. Trong quá trình tổng hợp ý kiến, Bộ Tài chính đã nhận được các ý kiến của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng với nội dung: “Tình hình thực tế ngành sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng hiện gặp nhiều khó khăn, hàng hóa tồn kho nhiều, chi phí sản xuất tăng cao, giá xuất khẩu giảm và chịu sự cạnh tranh gay gắt với nước ngoài…

          Trên cơ sở đó, tại Tờ trình Chính phủ số 16/TTr-BTC ngày 14/2/2020 Bộ tài chính đã trình Chính phủ phương án:

  • Giữ nguyên thuế xuất nhập khẩu mặt hàng Phốt pho vàng là 5%.

Dự thảo Nghị định đang được Chính phủ xem xét và Thủ tướng Chính phủ sẽ ký ban hành theo đúng trình tự thủ tục.

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây

Công văn số 3003-BTC-CST về kiến nghị Dự thảo tăng thuế xuất khẩu Phốt pho vàng