Tìm kiếm sự kiện

HÀ NỘI I HỘI THẢO VỀ ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Thời gian tổ chức Từ 24-06-2020 08:00

Địa điểm

Hội trường số 3, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Dịch vụ pháp lý/luật sư

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Theo phân công của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì “rà soát quy định pháp luật về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã)”.

Để Báo cáo rà soát của VCCI thực sự phản ánh được những vướng mắc, bất cập trong các quy định pháp luật kinh doanh tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, VCCI tổ chức Hội thảo:

ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP  

 VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ

Thời gian: 8h00 – 11h30, thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường số 3, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo này.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm dưới bài viết này hoặc đăng ký trực tiếp qua link: https://bitly.com.vn/Z1jBN) trước 16 giờ ngày 23/6/2020 tới:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35770632 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.