Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Tháo gỡ rào cản chính sách để thực hiện tốt Luật PPP”

Thời gian tổ chức Từ 13-07-2022 08:00:00

Địa điểm

Hội trường 1, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Lĩnh vực

Có vốn nhà nước

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích huy động vốn từ khu vực tư nhân vào các dự án hạ tầng, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện có rất ít dự án PPP được chấp thuận đầu tư, một số quy định trong Luật PPP và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án hạ tầng theo hình thức PPP.

Nhằm nhận diện các rào cản về pháp lý và những khó khăn thực tế để kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả thực hiện Luật PPP cũng như chủ trương của Nhà nước về thúc đẩy đầu tư tư nhân trong PPP, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo:

THÁO GỠ RÀO CẢN CHÍNH SÁCH ĐỂ THỰC HIỆN TỐT LUẬT PPP

Thời gian: 08h00 – 12h00 ngày thứ Tư, 13 tháng 7 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước ngày 13/7/2022 tại link https://bit.ly/hoithaoPPPhatang.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đại biểu.

 

Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:
Ban Pháp chế – VCCI, ĐT: 024.6683.6545/ 024.3577.0632,
Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn