Tìm kiếm sự kiện

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

Thời gian tổ chức Từ 16-07-2020 08:00

Địa điểm

Hội trường 1, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực

Bộ Tài chính

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai; tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán…Dự kiến các quy định tại Dự thảo sẽ tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chứng khoán.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức hội thảo:

LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT

THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN  

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm dưới bài viết này hoặc đăng ký trực tiếp qua link: https://bitly.com.vn/gPv6T trước 16 giờ ngày 15/7/2020 tới:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35770632 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.