Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt”

Thời gian tổ chức Từ 11-12-2019 08:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Ngân hàng/Quỹ tín dụng/Tổ chức tín dụng khác

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Với nhiều quy định mới về mở và sử dụng tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán, Dự thảo dự kiến sẽ tác động đáng kể đến cộng đồng doanh nghiệp.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các cơ quan hữu quan phối hợp tổ chức:

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Thời gian: 08h00 – 11h30 thứ Tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo bài viết này) trước ngày 11/12/2019 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.66836545 / 024.35770632

Fax: 024.35771459 / 024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đính kèm bên dưới bài viết này.

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.