Tìm kiếm sự kiện

HỘI THẢO GÓP Ý LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (SỬA ĐỔI)

Thời gian tổ chức Từ 02-06-2020 08:30

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực

Đất đai, mặt bằng

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Qua hơn 10 năm thực hiện, bên cạnh nhiều thành công, Luật Giao thông đường bộ 2008 đã bộc lộ những hạn chế, chưa theo kịp với sự phát triển của hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, phương tiện giao thông, loại hình kinh doanh dịch vụ giao thông vận tải mới…Hiện Bộ Giao thông vận tải đang được giao chủ trì soạn thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Dự thảo lần này dự kiến sửa đổi nhiều vấn đề quan trọng, tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp như cơ chế huy động nguồn lực xã hội trong xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý điều hành giao thông thông minh, điều chỉnh các loại hình kinh doanh vận tải, điều kiện kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp:

HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (SỬA ĐỔI)

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Ba, ngày 02 tháng 6, năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Chủ trì: Lãnh đạo VCCI và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự, sự tham gia và đóng góp ý kiến của Quý vị sẽ quyết định sự thành công của Hội thảo.

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải dưới bài viết này.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm dưới bài viết này hoặc đăng ký trực tiếp qua link: https://bitly.com.vn/7sUDstrước 16 giờ ngày 01/6/2020 tới:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35770632 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.