Theo dõi (1)

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (Sửa đổi)

Ngày đăng: 17:17 19-07-2018 | 3925 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, hạ tầng đường bộ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật Giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến: phương tiện giao thông đường bộ, kinh doanh vận tải đường bộ, các dịch vụ hỗ trợ vận tải, hoạt động vận tải nội bộ của doanh nghiệp, đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ, các doanh nghiệp có hoạt động vận tải nội bộ và doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng đường bộ.  

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/8/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

DT Luật Giao thông đường bộ sửa đổi

Ngày nhập

23/07/2018

Đã xem

3925 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

23/07/2018

Đã xem

3925 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

23/07/2018

Đã xem

3925 lượt xem

Báo cáo tổng kết luật đường bộ

Ngày nhập

23/07/2018

Đã xem

3925 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com