Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo góp ý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014

Thời gian tổ chức Từ 03-07-2019 08:00

Địa điểm

Hội trường Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng, số 14 Kỳ Đồng,Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Xây dựng

Lĩnh vực

Xây dựng

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Hiệp hội doanh nghiệp/doanh nghiệp, Quý vị chuyên gia

Luật Xây dựng năm 2014 là đạo luật quan trọng điều chỉnh các hoạt động đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng… và đã góp phần đưa hoạt động đầu tư xây dựng có nhiều khởi sắc, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, chất lượng công trình xây dựng được nâng cao…

Tuy nhiên sau một thời gian thực hiện, Luật Xây dựng đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung, ví dụ như một số vấn đề liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng… hoặc một số điểm chưa thống nhất với các quy định pháp luật chuyên ngành khác.

Để góp phần hoàn thiện Luật Xây dựng 2014,cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp…, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo:

Góp ý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, thứ Tư ngày 03/7/2019

Địa điểm: Hội trường Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng, số 14 Kỳ Đồng,Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Toàn văn Dự thảo,Tờ trình và các tài liệu liên quan được đăng tải tại website của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn/du-thao-dang-lay-y-kien

Chi nhánh VCCI tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý cơ quan/đơn vị cử đại diệnvà Quý Chuyên gia tham dự và có ý kiến trao đổi tại hội thảo này.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (được đính kèm theo bài viết này) trước ngày 02/07/2019 tới:

Phòng Pháp chế – VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Fax: 0283 932 5472

hoặc liên hệ: Anh Linh (ĐT: 091 908 3777 Email: nguyenlinh@vcci-hcm.org.vn) hoặc Anh Đức (ĐT: 090 949 7155 Email: nvduc1980@gmail.com; ducnguyen@vcci-hcm.org.vn).