Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định về Luật Đất đai

Thời gian tổ chức Từ 20-04-2022 08:00:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Lĩnh vực

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ở một số trường hợp; định giá đất…và nhiều quy định quan trọng khác.

Các quy định tại Dự thảo dự báo sẽ tác động lớn tới cộng đồng doanh nghiệp. Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức hội thảo: 

GÓP Ý CÁC DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

SỬA ĐỔI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng đăng ký qua đường dẫn https://bit.ly/hoithaodatdai hoặc gửi thông tin đăng ký tham dự (Họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email) trước ngày 20/4/2022 tới: 

Ban Pháp chế – VCCI,

Điện thoại: 024.35770632/ 024.66836545

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải dưới bài đăng này.

Trân trọng cảm ơn.