Tìm kiếm sự kiện

DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỰC THI PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Thời gian tổ chức Từ 11-12-2020 08:00

Địa điểm

Trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực

Bộ Tư pháp

Đăng nhập để Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, Bộ Tư pháp dự kiến phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Diễn đàn đối thoại để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực thi pháp luật hợp đồng dân sự”.

Thông tin về Diễn đàn (Dự kiến):

  1. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
  2. Chuyên gia tham dự diễn đàn và trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp: một số chuyên gia của Bộ Tư pháp và các chuyên gia khác đã tham gia chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong quá trình xây dựng BLDS 2015 (Tòa án nhân dân tối cao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, một số luật sự…)
  3. Thời gian: sáng ngày 11/12/2020;
  4. Địa điểm: trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 09 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Để công tác chuẩn bị cho Diễn đàn được chu đáo, đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi thông tin liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật hợp đồng dân sự của Quý Doanh nghiệp và câu hỏi cần được giải đáp trong phạm vi Bản gợi ý những vấn đề doanh nghiệp trước ngày 25/11/2020 đến địa chỉ thanhlth@moj.gov.vn, bao gồm các vấn đề sau:

  • Quy định chung của pháp luật hợp đồng dân sự (chủ thể, đại diện, tài sản – đối tượng của hợp đồng, hiệu lực giao dịch, giao dịch vô hiệu, thời hiệu, trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ; xác lập, thực hiện, chấm dứt hợp đồng…)
  • Các hợp đồng dân sự thông dụng theo quy định của pháp luật dân sự (hợp đồng mua bán, hợp đồng trao đổi, hợp đồng tặng cho, hợp đồng vay tải sản, hợp đồng cho thuê tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng về quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng gia công, hợp đồng gửi giữu, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng giao dịch bảo đảm và một số loại hợp đồng có liên quan).
  • Một số bất cập, khó khăn, vướng mắc trên thực tế có liên quan.

Chi tiết liên hệ: Chị Lưu Bảo Phương, Chuyên viên Phòng Pháp luật dân sự, Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp, Điện thoại: 0976.879.894; CQ: 024.6273.9428; Email: phuonglb@moj.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Doanh nghiệp./.

Các văn bản liên quan