Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3335 Dự thảo
5576 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định phê duyệt về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội      Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Quyết định phê duyệt…