Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2579 Dự thảo
5175 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30…

Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Kính gửi:Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                               Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực sản…