Theo dõi (1)

Bộ Xây dựng lấy ý kiến tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị

Ngày đăng: 11:33 11-07-2018 | 52567 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang được giao chủ trì rà soát, xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng, Bộ Xây dựng đang triển khai lấy ý kiến một số nội dung sau:

1. Tổng kết tình hình triển khai thi hành các Luật: Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Quy hoạch đô thị; các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành 04 Luật này từ khi có hiệu lực đến nay.

2. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành 04 Luật nêu trên, bao gồm những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp về: hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với những nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

(Toàn văn Văn bản và Phụ lục được đính kèm theo bài viết này)

Phiên bản 1

Toàn văn Văn bản và Nội dung lấy ý kiến tổng kết thi hành VBQPPL ngành xây dựng

Ngày nhập

11/07/2018

Đã xem

52567 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com