Theo dõi (1)

Thông tư thay thế TT 27/2011/TT-BTTTT quy định về điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Ngày đăng: 10:17 29-08-2017 | 18376 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.,

Phạm vi điều chỉnh

Mạng lưới ứng cứu sự cố, điều phối hoạt động ứng cứu sự cố, biện pháp đảm bảo thực hiện ứng cứu sự cố an tàn thông tin mạng

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo thông tư thay thế TT 27/2011/TT-BTTTT về điều phối ứng cứu sự có an toàn thông tin mạng

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

18376 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com