Theo dõi (1)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày đăng: 15:34 18-08-2015 | 1826 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban
lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
(sau đây gọi
tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo cập nhật các hành vi vi phạm theo quy định
mới
của Luật đấu thầu năm 2013, Luật đầu tư
công, Luật đầu tư năm 2014, Luật doanh nghiệp năm 2014 trong các lĩnh vực như: đầu
tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đấu thầu lựa
chọn nhà đầu tư; chương trình, dự án đầu tư công; quyền tự do đầu tư kinh
doanh; doanh nghiệp xã hội, đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp… Ngoài ra, dự thảo
cũng sửa đổi, bổ sung các mức, hình
thức xử phạt
đối với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vốn đầu tư
công; hoạt động đầu tư ra nước ngoài…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi
của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến
đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của
VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn
– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến
quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 28/08/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua
fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/
04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/
xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp
và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại
website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm
ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày nhập

18/08/2015

Đã xem

1826 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày nhập

18/08/2015

Đã xem

1826 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com