Theo dõi (1)

Rà soát và đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về phá sản để sửa Luật Phá sản

Ngày đăng: 18:22 26-03-2020 | 2318 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Tòa án nhân dân tối cao

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức tín dụng; công ty quản lý, thanh lý tài sản và các doanh nghiệp khác,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Theo Công văn số 43/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao, Cơ quan này đang chuẩn bị Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi Luật Phá sản 2014.

Để tham gia hiệu quả vào quá trình này, nhận diện chính xác các vấn đề tồn tại của Luật Phá sản hiện hành, từ đó đề xuất giải pháp sửa Luật phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, vướng mắc của Luật Phá sản và/hoặc những chồng chéo giữa Luật Phá sản và các luật khác, có thể kèm theo các vụ việc cụ thể từ thực tiễn kinh doanh của mình và/hoặc các doanh nghiệp thành viên.

Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vấn đề vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

Để Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp góp ý thuận lợi, VCCI đã sơ thảo Bảng Gợi ý các vấn đề, được đính kèm Công văn này và đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 09/4/2020 để kịp tổng hợp gửi Tòa án nhân dân tối cao.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Công văn mời rà soát pháp luật về phá sản

Ngày nhập

26/03/2020

Đã xem

2318 lượt xem

Gợi ý rà soát pháp luật về phá sản

Ngày nhập

26/03/2020

Đã xem

2318 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Tòa án nhân dân tối cao

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com