Theo dõi (0)

Lấy ý kiến Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia cho giai đoạn 2016 - 2017

Ngày đăng: 13:56 28-09-2015 | 1077 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Công Thương đang chuẩn bị nội dung phục vụ đàm phán sửa đổi, bổ sung Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia cho giai đoạn 2016 - 2017 (sau đây gọi tắt là Bản thỏa thuận) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động thương mại với Campuchia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị Quý Hiệp hội lấy ý kiến các doanh nghiệp thành viên về: (1) các mặt hàng cần yêu cầu Campuchia ưu đãi cho Việt Nam để bổ sung vào Danh mục các mặt hàng có xuất xứ Việt Nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (0%) của Vương quốc Campuchia (hiện nay Danh mục này có 20 mặt hàng); (2) kiến nghị sửa đổi các nội dung khác của Bản thỏa thuận năm 2014, 2015.

Toàn văn Bản thỏa thuận năm 2014, 2015 (bao gồm Danh mục các mặt hàng) được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Hiệp hội trước ngày 05/10/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

BẢN THỎA THUẬN VỀ VIỆC THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA

Ngày nhập

28/09/2015

Đã xem

1077 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com