Theo dõi (4)

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định hiện hành về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày đăng: 14:52 11-07-2018 | 3121 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, đại lý thanh toán và các tổ chức tín dụng,

Phạm vi điều chỉnh

thanh toán không qua tài khoản thanh toán (phương thức, điều kiện cung ứng); vốn điều lệ của đơn vị trung gian thanh toán; đại lý thanh toán; điều kiện và tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài; quyền và nghĩa vụ các bên liên quan

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định hiện hành về thanh toán không dùng tiền mặt[1] (sau đây gọi tắt là Hồ sơ). Hồ sơ đề nghị dự kiến bổ sung các quy định quan trọng về: thanh toán không qua tài khoản thanh toán (phương thức, điều kiện cung ứng); vốn điều lệ của đơn vị trung gian thanh toán; đại lý thanh toán; điều kiện và tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài; quyền và nghĩa vụ các bên liên quan… Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, đại lý thanh toán và các tổ chức tín dụng.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Hồ sơ và Tờ trình được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 20/07/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

[1] thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 và Nghị định 80/2016/NĐ-CP

Phiên bản 1

DT To trinh ND thay the ND 101

Ngày nhập

11/07/2018

Đã xem

3121 lượt xem

De cuong ND thay the ND 101

Ngày nhập

11/07/2018

Đã xem

3121 lượt xem

CV xin yk ND thay the ND 101

Ngày nhập

11/07/2018

Đã xem

3121 lượt xem

Tom tat va Goi y gop y Ho so ND thanh toan khong dung tien mat

Ngày nhập

11/07/2018

Đã xem

3121 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com