Thông tư thay thế Thông tư 44/2012/TT-BCT quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Ngày đăng: 15:07 21-10-2020 | 1372 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

, ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 44/2012/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển; yêu cầu về đóng gói, phương tiện chứa đối với hàng hóa nguy hiểm, phương án ứng cứu khẩn cấphuấn luyện người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/9/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

DTTT về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 1 DTTT về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 2 DTTT về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 3 DTTT về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 4 DTTT về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 5 DTTT về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 6 DTTT về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 7 DTTT về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 8 DTTT về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phiên bản 2

DTTT về Danh muc hàng hoa nguy hiểm phải đóng gói vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 1 DTTT về Danh muc hàng hoa nguy hiểm phải đóng gói vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 2 DTTT về Danh muc hàng hoa nguy hiểm phải đóng gói vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 3 DTTT về Danh muc hàng hoa nguy hiểm phải đóng gói vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 4 DTTT về Danh muc hàng hoa nguy hiểm phải đóng gói vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 5 DTTT về Danh muc hàng hoa nguy hiểm phải đóng gói vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 6 DTTT về Danh muc hàng hoa nguy hiểm phải đóng gói vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 7 DTTT về Danh muc hàng hoa nguy hiểm phải đóng gói vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Phụ lục 8 DTTT về Danh muc hàng hoa nguy hiểm phải đóng gói vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

Ngày nhập

21/10/2020

Đã xem

1372 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 19

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com