Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày đăng: 15:17 15-09-2021 | 273 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

Phạm vi điều chỉnh

quyền tự chủ của tổ chức tín dụng; chính sách về môi trường; nguyên tắc quản lý rủi ro; thông tin phục vụ việc quản lý rủi ro; phân loại mức độ rủi ro; quy trình nội bộ quản lý rủi ro

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về quyền tự chủ của tổ chức tín dụng; chính sách về môi trường; nguyên tắc quản lý rủi ro; thông tin phục vụ việc quản lý rủi ro; phân loại mức độ rủi ro; quy trình nội bộ quản lý rủi ro. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/10/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về quản lý rủi ro môi trường trong cấp tín dụng của tổ chức tín dụng

Ngày nhập

15/09/2021

Đã xem

273 lượt xem

Bản Thuyết minh Dự thảo Thông tư về quản lý rủi ro môi trường trong cấp tín dụng của tổ chức tín dụng

Ngày nhập

15/09/2021

Đã xem

273 lượt xem

Dự thảo Thông tư về quản lý rủi ro môi trường trong cấp tín dụng của tổ chức tín dụng

Ngày nhập

15/09/2021

Đã xem

273 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com