Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Ngày đăng: 11:36 06-11-2019 | 72433 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức đánh giá sự phù hợp; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương,

Phạm vi điều chỉnh

Ghi nhãn hàng hóa; nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: ghi nhãn hàng hóa; nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợpcông bố hợp quy. Dự thảo dự kiến ảnh hưởng đến các tổ chức đánh giá sự phù hợp, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (cả hàng hóa nhóm 1 – hàng hóa thông thường và hàng hóa nhóm 2 – hàng hóa có khả năng gây mất an toàn).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/11/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư số 48/2011/TT-BCT quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư về quản lý chất lượng SPHH của Bộ Công Thương

Ngày nhập

06/11/2019

Đã xem

72433 lượt xem

Dự thảo Thông tư về quản lý chất lượng SPHH của Bộ Công Thương

Ngày nhập

06/11/2019

Đã xem

72433 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com