Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về các trường hợp phong toả, chấm dứt phong toả vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày đăng: 14:28 04-06-2018 | 3200 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

Các trường hợp phong toả và chấm dứt phong toả vốn và tải sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về phong toả vốn ngân hàng nước ngoài

Ngày nhập

04/06/2018

Đã xem

3200 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Thông tư về phong toả vốn ngân hàng nước ngoài

Ngày nhập

04/06/2018

Đã xem

3200 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư về phong toả vốn ngân hàng nước ngoài

Ngày nhập

04/06/2018

Đã xem

3200 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com