Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước

Ngày đăng: 11:32 15-01-2019 | 29216 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

hồ sơ và thủ tục phát hành trái phiếu ra công chúng; các quy định về thanh toán giấy tờ có giá, mua lại, hoán đổi trái phiếu, phát hành trái phiếu… phù hợp với Nghị định số 163/2018/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp (thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP)

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo sửa đổi các nội dung sau: hồ sơ và thủ tục phát hành trái phiếu ra công chúng; các quy định về thanh toán giấy tờ có giá, mua lại, hoán đổi trái phiếu, phát hành trái phiếu… phù hợp với Nghị định số 163/2018/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp (thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP). Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản So sánh được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/01/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

DT TT sua doi TT34

Ngày nhập

15/01/2019

Đã xem

29216 lượt xem

Thuyet minh DT sua doi TT34

Ngày nhập

15/01/2019

Đã xem

29216 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com