Theo dõi (1)

Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản (VAMC) của các tổ chức tín dụng Việt Nam – thay thế Thông tư 19/2013/TT-NHNN

Ngày đăng: 15:36 22-03-2019 | 10774 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức tín dụng,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực hoạt động tài chính ngân hàng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản (VAMC) của các tổ chức tín dụng Việt Nam – thay thế Thông tư 19/2013/TT-NHNN (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về việc chia cổ tức của các tổ chức tín dụng có khoản nợ xấu bán cho VAMC nhận trái phiếu đặc biệt và thống nhất cách hiểu một số quy định trong quá trình thực hiện. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức tín dụng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/4/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

BANG SO SANH

Ngày nhập

22/03/2019

Đã xem

10774 lượt xem

DU THAO THAY THE

Ngày nhập

22/03/2019

Đã xem

10774 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com