Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động

Ngày đăng: 17:40 16-09-2019 | 18866 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động, Doanh nghiệp phát triển ứng dụng sử dụng chữ ký số trên thiết bị di động, Doanh nghiệp cung cấp giải pháp chữ ký số trên thiết bị di động,

Phạm vi điều chỉnh

Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động, doanh nghiệp phát triển ứng dụng hoặc cung cấp giải pháp chữ ký số trên thiết bị di động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản thuyết minh được đăng tải trên trang web của VCCI dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/10/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

16/09/2019

Đã xem

18866 lượt xem

Dự thảo Thông tư Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số

Ngày nhập

16/09/2019

Đã xem

18866 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Thông tư Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số

Ngày nhập

16/09/2019

Đã xem

18866 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com