Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định thời hạn, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần vượt quá giới hạn

Ngày đăng: 14:13 20-06-2018 | 4628 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức tín dụng,

Phạm vi điều chỉnh

Thời hạn, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần quá giới hạn; các biện pháp xử lý sau thời hạn chuyển tiếp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng. Dự thảo điều chỉnh các vấn đề: thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với cổ đông lớn sở hữu quá giới hạn cổ phần của tổ chức tín dụng khác; các biện pháp xử lý sau thời hạn chuyển tiếp. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Để đảm bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 10/07/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

CV xin yk Chuyen tiep co phan vuot qua gioi han

Ngày nhập

20/06/2018

Đã xem

4628 lượt xem

DT TT sd, bs TT06 chuyen tiep co dong so huu co phan vuot qua gioi han

Ngày nhập

20/06/2018

Đã xem

4628 lượt xem

Thuyet minh DT TT sd, bs TT06 chuyen tiep truong hop so huu co phan vuot qua gioi han

Ngày nhập

20/06/2018

Đã xem

4628 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com