Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày đăng: 10:06 14-11-2019 | 12218 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức chứng nhận hợp quy; các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các thiết bị viễn thông; các thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện; các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                             

          Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thôngquy định về chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: hoạt động chứng nhận hợp quy (phương thức, nguyên tắc áp dụng, cấp Giấy chứng nhận hợp quy); hoạt động công bố hợp quy (biện pháp, hồ sơ, trình tự, thủ tục, dấu hợp quy) và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động này. Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức chứng nhận hợp quy; các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các thiết bị viễn thông; các thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện; các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin (trừ các thiết bị sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật).  

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/12/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT và Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

14/11/2019

Đã xem

12218 lượt xem

Dự thảo thông tư và Phụ lục

Ngày nhập

14/11/2019

Đã xem

12218 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com