Dự thảo Thông tư về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng - VIB OnlineVIB Online
Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày đăng: 10:43 25-09-2017 | 11930 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.,

Phạm vi điều chỉnh

Cách tính giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp; duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; giới hạn cấp tín dụng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu; tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được cho vay trung, dài hạn

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Bảng so sánh Thuyết minh Thông tư

Ngày nhập

25/09/2017

Đã xem

11930 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 36 về tỷ lệ an toàn TCTD

Ngày nhập

25/09/2017

Đã xem

11930 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com