Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng

Ngày đăng: 10:27 29-08-2017 | 3952 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, các công ty tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Hình thức, thời hạn hiệu lực, phương pháp tính số dư, trình tự, thủ tục cấp cam kết bảo lãnh mua nhà ở hình thành trong tương lai (TTL) cho chủ đầu tư; tiêu chí lựa chọn ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh mua nhà TTL; hạn mức số tiền bảo lãnh cho dự án nhà ở TTL

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3952 lượt xem

Bảng tổng hợp các nội dung quy định tại dự thảo

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3952 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com