Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, giám định Bệnh COVID-19 nghề nghiệp

Ngày đăng: 16:52 18-11-2021 | 1329 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm bệnh nghề nghiệp.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn cụ thể về việc xác định bệnh Covid-19 nghề nghiệp (yếu tố gây bệnh, nguồn tiếp xúc, thời gian tiếp xúc, tỷ lệ tổn thương…)

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng 02 Dự thảo: (i) Thông tư bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và (ii) Quyết định ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, giám định Bệnh COVID-19 nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn cụ thể về việc xác định bệnh Covid-19 nghề nghiệp (yếu tố gây bệnh, nguồn tiếp xúc, thời gian tiếp xúc, tỷ lệ tổn thương…). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm bệnh nghề nghiệp.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn các Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/11/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp

Ngày nhập

18/11/2021

Đã xem

1329 lượt xem

Dự thảo Hướng dẫn chẩn đoán, giám định Bệnh COVID-19 nghề nghiệp

Ngày nhập

18/11/2021

Đã xem

1329 lượt xem

Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, giám định Bệnh COVID-19 nghề nghiệp

Ngày nhập

18/11/2021

Đã xem

1329 lượt xem

Công văn lấy ý kiến DT Thông tư và Quyết định về bệnh COVID-19 nghề nghiệp

Ngày nhập

18/11/2021

Đã xem

1329 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com