Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Ngày đăng: 10:59 25-09-2017 | 1478 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, doanh nghiệp vận tải.,

Phạm vi điều chỉnh

Nội dung dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử; nguyên tắc trao đổi dữ liệu; khai và nộp lệ phí trước bạ điện tử; trình tự, tiếp nhận, xử lý dự liệu; xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin nộp lệ phí trước bạ điện tử tại cơ quan thuế.

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Ngày nhập

25/09/2017

Đã xem

1478 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com