Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 09/2012/TT-NHNN về giải ngân vốn cho vay

Ngày đăng: 09:48 21-09-2017 | 2251 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan; Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Bên thụ hưởng.,

Phạm vi điều chỉnh

(i) quy định cụ thể việc áp dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay và thực hiện thanh toán cho bên thụ hưởng; (ii) các trường hợp được phép giải ngân vốn cho vay đối với khách hàng bằng tiền mặt.

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

THÔNG TƯ Quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Ngày nhập

21/09/2017

Đã xem

2251 lượt xem

BẢNG THUYẾT MINH NHỮNG NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Ngày nhập

21/09/2017

Đã xem

2251 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com