Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Ngày đăng: 08:50 05-10-2020 | 317 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện công tác thanh toán,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia như: thời điểm nhận, ngừng nhận, xử lý Lệnh thanh toán; quy trình xử lý kết quả quyết toán ròng từ các hệ thống khác; xử lý thiếu vốn trong thanh toán, quyết toán; các yêu cầu khi tham gia, sử dụng và rút khỏi hệ thống…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia như: thời điểm nhận, ngừng nhận, xử lý Lệnh thanh toán; quy trình xử lý kết quả quyết toán ròng từ các hệ thống khác; xử lý thiếu vốn trong thanh toán, quyết toán; các yêu cầu khi tham gia, sử dụng và rút khỏi hệ thống…Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện công tác thanh toán.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Phụ lục và Thuyết minh được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

Ngày nhập

05/10/2020

Đã xem

317 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

Ngày nhập

05/10/2020

Đã xem

317 lượt xem

Bản Thuyết minh, so sánh

Ngày nhập

05/10/2020

Đã xem

317 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

05/10/2020

Đã xem

317 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com