Theo dõi (1)

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Ngày đăng: 16:26 11-04-2019 | 1727 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các công ty tài chính tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

Hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính tại Việt Nam

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo bổ sung quy định về hình thức giải ngân cho vay tiêu dùng, trách nhiệm của công ty tài chính; sửa đổi quy định về các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ; bãi bỏ một vài quy định về trách nhiệm báo cáo của công ty tài chính với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các công ty tài chính tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 16/04/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN

Ngày nhập

11/04/2019

Đã xem

1727 lượt xem

Biểu đính kèm Thông tư

Ngày nhập

11/04/2019

Đã xem

1727 lượt xem

Bảng so sánh và giải trình

Ngày nhập

11/04/2019

Đã xem

1727 lượt xem

Công văn xin ý kiến về Dự thảo

Ngày nhập

11/04/2019

Đã xem

1727 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com