Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Ngày đăng: 09:14 26-02-2015 | 1350 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo lần này sửa đổi, bổ sung chủ yếu đối với Phụ lục đính kèm Thông tư 27/2012/NĐ-CP về giới hạn tối đa đối với từng loại phụ gia trong thực phẩm, trong đó bổ sung thêm 07 chất phụ gia thực phẩm; bổ sung đối tượng, hàm lượng sử dụng và các ghi chú đối với việc sử dụng nhiều loại phụ gia thực phẩm. Dự thảo cũng sửa đổi Điều 7 Thông tư 27 về Điều khoản chuyển tiếp (trong Dự thảo, các điểm sửa đổi bổ sung được đánh dấu đỏ).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên (cả về những điểm Ban soạn thảo đề xuất bổ sung/sửa đổi và những điểm giữ từ Thông tư 27 mà doanh nghiệp thấy cần thiết phải sửa đổi).

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo.  VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 14/03/2015 để kịp tổng hợp gửi Bộ Y tế.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax/ email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 35742022 (máy lẻ: 355); Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.[1] Các vấn đề sửa đổi, bổ sung dựa trên cơ sở Điều 8 của Thông tư 27/2012/NĐ-CP

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Thông tư 27/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Ngày nhập

26/02/2015

Đã xem

1350 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Ngày nhập

26/02/2015

Đã xem

1350 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com