Theo dõi (2)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm

Ngày đăng: 17:30 12-07-2019 | 1754 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định áp dụng Giấy  chứng  nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trườnghợp công bố  sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên Hiệp định  Đối  tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)điều kiện áp dụng CFS nói trên. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 02/08/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui long gửi tới địa chỉ (có thể gửitrước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điệnthoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

12/07/2019

Đã xem

1754 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BYT

Ngày nhập

12/07/2019

Đã xem

1754 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com