Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ngày đăng: 09:47 15-09-2017 | 3416 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa trên thị trường Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Nội dung kiểm tra, phương pháp lấy mẫu hàng hóa, việc xử lý kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

DTTT hàng hoá lưu thông trên thị trường

Ngày nhập

15/09/2017

Đã xem

3416 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com