Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về việc làm đại lý của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày đăng: 15:15 25-08-2017 | 1470 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phát hành thẻ, doanh nghiệp chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, các doanh nghiệp chuyển phát nhanh và bưu diện,

Phạm vi điều chỉnh

Nguyên tắc làm đại lý, quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý và bên đại lý, các hoạt động được phép làm đại lý

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Bản Thuyết minh

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

1470 lượt xem

Dự thảo thông tin

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

1470 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com