Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Ngày đăng: 15:34 13-04-2018 | 2458 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

quỹ tín dụng nhân dân,

Phạm vi điều chỉnh

quỹ tín dụng nhân dân

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Ngân hàng nhà nước đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo Thông tư có một số nội dung trọng tâm như: hồ sơ, trình tự, thủ chia, tách, hợp nhất, sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân; thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của quỹ Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân trên phạm vi cả nước.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/4/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Dự kiến thay thế một số quy định tại Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 và Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008.

Phiên bản 1

Dự thảo TT tổ chức lại, thu hồi giấy phép quỹ TDND

Ngày nhập

13/04/2018

Đã xem

2458 lượt xem

Bản thuyết minh Dự thảo TT tổ chức lại, thu hồi giấy phép quỹ TDND

Ngày nhập

13/04/2018

Đã xem

2458 lượt xem

Tóm tắt Dự thảo và gợi ý góp ý

Ngày nhập

13/04/2018

Đã xem

2458 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com