Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch

Ngày đăng: 13:47 06-10-2016 | 506 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ có tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp trong việc nộp phí đăng ký và duy trì sử dụng mã số mã vạch. Theo đó, mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng đối với mã số doanh nghiệp GS11.000.000 đồng/mã (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng); đối với mã nước ngoài10.000 đồng/mã khi hồ sơ có trên 50 mã sản phẩm500.000 đồng/hồ sơ khi hồ sơ có từ 50 mã sản phẩm trở xuống. Ngoài ra, mức thu phí duy trì sử dụng mã doanh nghiệp GS1 được điều chỉnh lại theo hướng quy định từng loại mã cụ thể và áp mức phí riêng biệt.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 10/10/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.[1]Dự thảo này thay thế các Thông tư:

-          Thông tư số 88/2002/TT-BTC

-          Thông tư số 36/2207/TT-BTC

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch

Ngày nhập

06/10/2016

Đã xem

506 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com